Insan Kaynakları - KarelLogistics

İçeriğe git

Ana menü:

Kurumsal
Kurumsal > İK > İnsan Kaynakları Politikamız
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE PRENSİPLERİ
 • » Çalışanların motivasyonunun ve bağlılığının ön planda tutulması,
 • » Sürekli eğitim ve geliştirme,
 • » Bireylerin kariyerlerinin, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda sistematik olarak planlanması ve geliştirilmesi,
 • » İnsan Gücü planlaması ve organizasyonel yedekleme yapılması,
 • » Adil ücretlendirme ve ödüllendirme,
 • » Bireylere performansları ile ilgili geri bildirimde bulunulması,
 • » Nitelik ve ihtiyaçlara göre eleman temini,
 • » Çalışanın grup içinde onurlandırılması, tenkitlerde kişilik haklarına saygılı olunması,
 • » Sosyal ve Kültürel faliyetlerin özendirilmesi.
BİZ "KAREL" ÇALIŞANLARI
 • » Onurumuzu ve kendimize olan saygımızı herşeyin üstünde tutarız, iş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur.
 • » Yönetim anlayışımız ‘İnsana saygıya’ dayanır. Hepimizin kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız. Kişisel yeteneklerimizin en üst seviyesine kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız, hem de görevimiz olarak görürüz.
 • » Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın hedef noktasıdır.
 • » Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya, birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.
İLKE VE DEĞERLER
KAREL  çalışanları ile birlikte, müşterilerimizin tatminini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi evrensel kalite ve standartlarda hizmet sunmayı, ülkesi müşterisi, ortakları ve tedarikçileri için güvenilirlik devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı,sürekli gelişmek için kaynak yaratmayı amaçlar.
 • » Müşterimiz velinimetimizdir.
 • » En önemli sermayemiz İnsan Kaynağımızdır.
 • » Amacımız sürekli gelişmek ve gelişim için kaynak yaratmaktır
 • » Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak prensibimizdir
 • » Daima en iyi olmak vazgeçilmez hedefimizdir.
 • » Topluma ve çevreye saygı düsturumuzdur.
 • » Hedeflere göre yönetim idealimizdir.
FALİYET HEDEFLERİMİZ
 • » Çalışanların sürekli gelişim.
 • » Gelişmiş performans çözümleri ile en kaliteli hizmet
 • » Çalışanların yaratıcı ve girişimci katılımı.
 • » Rekabet edilebilir fiyat.
 • » Sektördeki gelişmelere tepki hızı ve mükemmel performans.
 • » En iyi çalışma ortamı,temiz ve sağlıklı çevre.
YÖNETİM PRENSİPLERİ
 • » Konuşan bir şirket olması
 • » En değerli kaynağının çalışanları olması
 • » Takım Çalışması
 • » Sürekli iyileştirme
 • » Sürekli öğrenme
 • » Bilginin kaynağında değerlendirilmesi
 • » Katma değer yaratmayan işlerin yapılmaması
 • » Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • » İç ve Dış müşteri odaklı olunması
 • » Yönetim kademelerinin asgariye indirilmesi
 • » Yönetimin yerelleştirmesi
 • » Politikalara, prosedürlere ve standartlara uygun çalışılması
 • » Yetkinin devredilmesi ve sorumlulukların üstlenilmesi
 • » Kararların geniş katılımla alınması
 • » Tasarrufa önem verilmesi
 • » Hedeflere yönetim ve politikaların yaygınlaştırılması
 • » Çevreye karşı duyarlılık
 • » İş yapış biçimlerinin ‘ben’ yerine ‘biz’ merkezli olması (süreç odaklılık
 • » Paydaşların gereksinim ve beklentilerin dengelenmesi


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön