DEQ MAL VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM - KarelLogistics

İçeriğe git

Ana menü:

INCOTERMS
IncoTerms > DEQ
MAL VE SİGORTA BEDELİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM( varış yeri... olarak belirtilmek suretiyle)
"Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim" terimi, satıcının, CPT terimi ile aynı yükümlülükleri taşıdığı, ancak bunlara ek olarak, malların taşınması sırasında kayıp ve hasar riskine karşı alıcıya yük sigortası sağlama zorunda olduğu durumu anlatır. Satıcı, sigorta sözleşmesini akdeder ve sigorta primini öder.Alıcının dikkate alması gereken husus, CIP teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir.
CIP terimi, malların ihraç çıkış işlemlerinin satıcı tarafından yapılmasını öngörür. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, her tür taşıma biçiminde kullanabilir.
A SATICININ YAPMASI GEREKENLER
A1 Malların, sözleşmeye uygun olarak sağlanması
Malları ve faturayı ya da ona eşdeğer bir elektronik mesajı satış sözleşmesi uyarınca sağlamak; yine sözleşme tarafından gerekli görülen başka herhangi bir belgeyi hazır bulundurmak.
A 2 Lisans, yetki ve formaliteler
Kendi risk ve masraf alanına dahil olmak üzere, malların ihracı için gerekli herhangi bir izni ya da yetkiyi almak; yine malların ihracı için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.
A 3 Taşıma ve sigorta sözleşmesi
a) Taşıma sözleşmesi
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön